kidos

Gedeelde data

In de huidige medische wereld is het verzamelen van relevante informatie over de gezondheid van de patiënt onontbeerlijk.

Om die informatie te verkrijgen bestaan er verschillende strategieën, gaande van eenvoudige anamnese tot complexere protocollen (bv. functionele analyse zoals ganganalyse).

Meestal wordt deze informatie dan bewaard in het patiëntendossier in het ziekenhuis, samen met informatie over de diagnose die verkregen werd uit deze onderzoeken.

Deze benadering is efficiënt zolang de verschillende onderzoeken en de analyse van de gegevens steeds binnen hetzelfde ziekenhuis plaatsvinden. Het vergelijken van gegevens verzameld in verschillende ziekenhuizen is dan vaak lastig (een dergelijke vergelijking is bijvoorbeeld relevant om een voldoende grote dataset te bekomen om statistisch significante uitspraken te kunnen doen, bv. in het geval van zeldzame aandoeningen).

Het delen van informatie en klinische gegevens tussen verschillende ziekenhuizen zal dan leiden tot grotere gegevensbanken zodat statistisch relevante analyses mogelijk zijn in klinische studies.

Het ICT4Rehab project ontwikkelt technologie die klinische centers toelaat hun gegevens te delen door gebruik te maken van een centrale databank en gestandardizeerde rapporten. Deze technologie laat toe gegevens te bewaren, te doorzoeken en op te vragen terwijl de anonimiteit van de patiënten gegarandeerd blijft. Tools voor visualisatie en data mining zullen ook ontwikkeld worden.

Op dit ogenblik focust het ICT4Rehab project op één specifieke aandoening, namelijk Cerebrale Parese (hersenverlamming). De technologie wordt echter ontwikkeld met het oog op herbruikbaarheid voor andere aandoeningen met een minimum aan aanpassingen.