kidos

Data mining tools

Data mining tools laten toe relevante informatie te vinden in grote hoeveelheden data op een objectieve en (deels) geautomatiseerde manier. De relevantie van de zo verkregen gegevens kan aan de hand van statistische analyses onderzocht worden om uiteindelijk het nemen van medische beslissingen mee te ondersteunen.

Een typisch probleem bij de opvolging van cp kinderen is bijvoorbeeld de grote hoeveelheid medische data die beschikbaar is. Het gaat ondermeer om anamnese, resultaten van medische onderzoeken en gegevens van functionele analyse. Deze grote hoeveelheid gegevens wordt zelden of nooit in zijn geheel gebruikt, eenvoudig weg omdat het onmogelijk is al deze data op een overzichtelijke en bondige manier aan te bieden aan de clinici. In de praktijk beschikken enkel erg ervaren medici en multi-disciplinaire teams over de mogelijkheden om alle relevante gegevens ten volle te benutten.

Het ICT4Rehab project zal data mining tools ter beschikking stellen om medici toe te laten de gegevens die beschikbaar zijn uit de ICT4Rehab database te visualiseren, te analyseren en om op basis hiervan klinische rapporten te genereren.

De datamining toolbox zal toelaten een specifieke patiënt te vergelijken met referentiepopulaties, zal decision- support leveren en zal geavanceerde visualisatie van de data toelaten.

Toegang tot deze toolbox zal mogelijk zijn via door middel van een gebruiksvriendelijke interface (zie ook hieronder voor een eerste prototype). Reeds in dit eerste prototype kan de gebruiker een aantal relevante parameters selecteren aan de hand waarvan het systeem de vershillende patiënten in de databank in een twee-dimensionale ruimte projecteert, zodat een visuele vergelijking van de verschillende patiënten mogelijk is. Deze visualisatie helpt het identificeren van gelijkenissen tussen een individuele patiënt en verschillende groepen patiënten.

Data mining tools (first prototype)