kidos

Database representatie

De klinische analyse van locomotorische aandoeningen omvat ondermeer functionele analyse van de fysieke beperkingen, bijvoorbeeld door middel van bewegingsanalyse.

Deze analyses kunnen van ziekenhuis tot ziekenhuis verschillen en het gebruik van verschillende methodes bemoeilijkt uiteraard het vergelijken van gegevens, het uitwisselen van patiëntenverslagen en de interpretatie hiervan.

Het ICT4Rehab project ontwikkelt tools om functionele data te standardiseren.

De voorstelling van bewegingsinformatie van een patiënt is bijvoorbeeld vaak afhankelijk van lokale conventies gebruikt in het betreffende ziekenhuis.

De tools die door ICT4Rehab ontwikkeld worden zullen verschillende klinische centra toelaten om de gegevens te bewaren volgens een vastgelegd formaat beschikbaar in de ICT4Rehab database.

Eens opgeslagen in de ICT4Rehab database, kunnen deze gegevens gebruikt worden om klinische verslagen te maken of voor meer geavanceerde analyse door middel van datamining.