kidos

Database technologie

Een van de belangrijkste resultaten van het ICT4Rehab project zal het ontwerp en de implementatie zijn van een databank rond Cerebrale Parese and spierspasticiteit.

Deze databank zal zowel gegevens bevatten van de verschillende klinische partners als gegevens verkregen tijdens revalidatie aan de hand van een computerspel. De databank zal dienen als gegevensbron voor geavanceerde datamining tools ontwikkeld binnen dit project.

In het bijzonder relevant vanuit technisch oogpunt is het feit dat de gegevens rond spierspasticiteit die in de databank bewaard worden     inherent ruimtelijke en een tijdsdimensie bevatten. Bijvoorbeeld, systemen voor bewegingsanalyse berekenen 3D posities van features doorheen de tijd en krachtenplatformen meten krachten in 2D doorheen de tijd.

Om dergelijke spatio-temporele gegevens op een efficiënte manier te kunnen bewaren en querieën, wordt de databank best geïmplementeerd aan de hand van een database management systeem met reeds ingebouwde spatio-temporele functionaliteit. Helaas, hoewel zowel de theoretische en algoritmische grondslagen van dergelijke systemen ontwikkeld zijn, zijn de huidige state-of-the-art database management systemen beperkt tot enkel ruimtelijke informatie en ondersteunen ze geen tijsinformatie, laat staan echte spatio-temporele informatie. .

De ontwikkeling van een database management systeem met de vereiste spatio-temporele mogelijkheden (waarop de cp databank zal gebaseerd worden) is dan ook een belangrijke taak binnen dit project.