kidos

Revalidatie door middel van Serious Gaming

Revalidatie van langdurige of permanente locomotorische aandoeningen, zoals bij CP, wordt vaak bemoeilijkt door een ernstig gebrek aan motivatie van de patiënten om de revalidatie over een lange termijn vol te houden. Een dergelijk motivatieverlies bemoeilijkt de revalidatie en kan zelfs resulteren in een verslechtering van de toestand van de patiënt.

Een nieuwe trend in revalidatie is het gebruik van computerspelen (bv. de Wii games) om de patiënten te moriveren bepaalde oefeningen uit te voeren.

Helaas zijn de meeste games volledig gericht op entertainment zonder rekening te houden met enige klinische vereisten. Dergelijke games zijn daardoor vaak niet volledig geschikt voor revalidatie.

Het ICT4Rehab project ontwikkelt een game dat patiënten toelaat revalidatie oefeningen uit te voeren in een attractieve en interactie spelomgeving. Het spel zal ook klinische tools bevatten die klinici zullen toelaten de resultaten van hun patiënten op te volgen. (Uiteraard worden deze tools voor de patiënt verborgen, zodat de spelervaring niet aangetast wordt.)

De gegevens verzameld in dit spel worden bewaard in de ICT4Rehab databank. Deze gegevens worden gebruikt voor het genereren van klinische rapporten of meer geavanceerde data mining activiteiten.