kidos

Revalidatie door middel van serious gaming

Patiënten zijn vaak niet erg gemotiveerd tijdens revalidatie indien deze erg geregeld en gedurende een lange periode plaatsvindt (bv. 3 of meer keren gedurende verschillende jaren).

Patiënten, en in het bijzonder jonge kinderen, kunnen hun interesse en motivatie voor het revalidatieproces verliezen om wille van verscheidene persoonlijke redenen (bv. het aanvoelen dat hun toestand niet verbetert, identiteitsproblemen tijdens de tienerjaren, verveling door een gebrek aan variatie in de oefeningen, ...)

Dit verlies aan motivatie resulteert vaak in het verminderen of zelfs stopzetten van de revalidatie, terwijl het voor de toestand van de patiënt vaak uitermate belangrijk is dat de revalidatie met de juiste regelmaat volgehouden blijft.

Het ICT4Rehab project ontwikkelt een computerspel dat patiënten toelaat hun revalidatie oefeningen uit te voeren in een attractieve en interactieve omgeving. Het computerspel zal de kwaliteit van de oefeningen van de gamer analyseren en zal dan ook de medici informatie kunnen verschaffen over de vooruitgang van de patiënt.

Op dit ogenblik wordt het ICT4Rehab game ontwikkeld, maar het ICT4Rehab project kijkt al uit naar vrijwilligers die in de loop van 2012 het eerste prototype willen testen. Klik hier indien u dit prototype wenst te evalueren.