kidos

Gestandardizeerde rapporten

Verschillende klinische centra gebruiken typisch andere templates om klinische rapporten te maken. De verschillen in rapportering zijn vaak historisch te kaderen, maar bemoeilijken natuurlijk de uitwisseling van patiëtengegevens tussen verschillende klinische centra. Dit wordt inmiddels door de meeste centra gezien als een belemmering voor medische en wetenschappelijke samenwerking.

Om ook de verschillende rapporteringsvormen binnen CP te verhelpen, ontwikkelt het ICT4Rehab project een gestandardiseerd rapport met de steun van het overkoepelende CIRICU initiatief (CIRICU staat voor “Centre Interuniversitaire de Référence pour l'Infirmité Motrice Cérébrale” en omvat verschillende ziekenhuizen [ULB, VUB, Ulg, Inkendaal]).

Dit gestandardiseerde rapport zal gegeneerd worden op basis van de gegevens bewaard in de ICT4Rehab database.